top of page

תקנון האתר

1 כללי: 1.1 אתר זה הוקם ע"י חברת DINAR דינר עיצובים - חברה לייצור,שיווק ומכירת תכשיטים.(להלן- "DINAR" או "החברה") 1.2 האתר הינו בבעלותה של חברת דינר עיצובים, והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי. 1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין חברת DINAR. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.1.5 המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן.1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית. 1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי דינר עיצוב תכשיטים. שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש. 

 

2. רכישת פריטים:
2.1 באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים מבית היוצר של חברת  DINAR דינר עיצובים המכונה -

סטודיו דינר/ דינר עיצוב תכשיטים.
2.2 האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור. כן עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה. 
2.3 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי DINAR אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
2.4 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי DINAR ובלבד שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל תעשה החברה את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית. 
2.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.כן, החברה אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.

2.6 החברה מספקת אחריות לכל פריט הנקנה באתר, תוקף האחריות הינו לשנה מיום הנפקת האחריות. האחריות מכסה תיקון פגם שמקורו בייצור התכשיט, וכן במקרים של רכישת טבעת האחריות מקנה שינוי מידה פעם אחת חינם במהלך תוקף שנת האחריות. חינם רק במקרים של הקטנת מידה או הגדלת מידת הטבעת במידה ישראלית אחת, הגדלת מידת הטבעת מעל מידה ישראלית אחת כרוכה בתשלום בהתאם לסוג הטבעת. יש לציין , כי עלויות משלוח הכרוכות בשליחת הטבעת לשינוי המידה הן באחריות הלקוח , ואחריות המוצר מכסה רק את שינוי המידה ולא את עלויות המשלוח הכרוכות בכך. מובהר בזאת כי שיבוציים מרכזיים של תכשיטים אינם נכללים באחריות, וכמו כן, כל פגיעה בתכשיט, תיקון תכשיט שלא על ידי החברה, שימוש לא ראוי בתכשיט, נזק שנגרם לתכשיט עקב השימוש , כל הללו מבטלים את האחריות על התכשיט, ובמקרים אלו תיקון התכשיט יהיה כרוך בעלויות בהתאם לסוג התכשיט.

3. ביצוע הזמנה 
3.1 כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו בטלפון: 052-7704488
3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי ו/או כתובת שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.
3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח הזמנה", תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3-4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את החברה.
3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן.

 

4. מדיניות מחירים
המחיר בו תחויב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.

5. אמצעי התשלום 
התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר. 

6. פרטיות
6.1 המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין. 
6.2 החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך. 
6.3 עם ביצוע ההרשמה ל'מועדון הלקוחות', כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות ,פרסום ושיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ,במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת. 
6.4 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.
6.5 כל חומר שנשלח לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה. 
6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 
6.7 באתר החברה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
6.8 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

 

7. אספקת המוצרים 
7.1 זמן האספקה למרבית הפריטים הנמכרים באתר הינו כ- 21-16 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה. לפריטים להם הערכת זמן האספקה ארוך יותר, יצוין כך באתר (להלן: "זמן משלוח"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת,ערבי חג וחג. יחד עם זאת, החברה תעשה את מירב המאמצים על מנת להקדים את זמן האספקה. 
7.2 הפריטים השונים יסופקו בתוך הארץ -באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה (עפ"י שיקול דעתנו הבלעדי), אלא אם כן צוין אחרת. אל חוץ לארץ- באמצעות דואר בינלאומי מהיר (בהתאם לשיקולי החברה שיתבססו על שווי הפריט,ביטוח הפריט וכו').מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל/ דואר בינלאומי יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל/דואר בינלאומי ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל/דואר בינלאומי. 
7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם הסטודיו בטלפון ,052-7704488 או בדוא"לstudio.dinar@gmail.com

 

8. ביטול רכישה והחזרת פריטים 
8.1 החברה תחליף פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה לתכשיט בעת קבלתו על ידי הלקוח. לצורך החלפת מוצרים, עליך ליצור קשר עם הסטודיו בטלפון מספר: 052-7704488
8.2 החזרת פריטים אפשרית כזיכוי לשם החלפה לפריט אחר :
8.2.1 החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר DINAR בהתאם למדיניות החברה ,החזרה/החלפה אפשרית עד 14 יום לאחר קבלת התכשיט. לא ניתן להחזיר/להחליף תכשיט שהוכן בהזמנה אישית/ תכשיט שנעשתה בו התאמה אישית כלשהי לבקשת הלקוח/תכשיט עם חריטה אישית ו/או תכשיט שמות.

במקרה של החלפת פריט, אין החזר על עלויות המשלוח. עלות המשלוח חזרה לשם החלפה הינה באחריות הלקוח.

התנאי להחלפת פריט כאמור, הינו החזרת הפריט לחברה על פי התנאים שתקבע החברה כגון- אופן המשלוח. עלות המשלוח להחזרת הפריט לחברה מוטלת על הלקוח בלבד.

החלפת פריט כאמור, תזכה את הלקוח בזיכוי של עלות הפריט ששולם על ידו בפועל (בניכוי דמי משלוח מקוריים ששולמו על ידי החברה ודמי טיפול אחרים במקרה וישנם ),כאמור ניתן יהיה לבחור תכשיט אחר בסכום הזיכוי, לא יינתן סכום כסף או החזר כספי במקרה של הפרשים בסכומים, אלא ינתן זיכוי לרכישה בעבור ההפרש.
8.2.2 ביטול עסקה תמורת החזר כספי ניתן לבצע עד 2 ימי עסקים בלבד לאחר הרכישה, לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה ולא ניתן לקבל החזר כספי. במקרה של ביטול עסקה יגבו דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם).

לא ניתן לבטל רכישת פריט בהזמנה אישית בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה .
8.2.3 ביטול הזמנה ומתן זיכוי יתבצע ע"י התקשרות למספר 052-7704488 או על ידי הודעת דוא"ל לכתובת studio.dinar@gmail.com  וקבלת אישור מחברת DINAR . ביטול הזמנה כאמור, יזכה את הלקוח בהחזר כספי של עלות הפריט ששולם על ידו בפועל (בניכוי דמי ביטול כמפורט לעיל ).  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
8.3 הפריטים היוצאים מחברת DINAR עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של החברה, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ובהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
8.4 מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

*ביטול / החזרת תכשיט בהזמנה אישית /תכשיט עם חריטה אישית / הזמנה דחופה: במקרים כדלהלן לא יתאפשרו האופציות המוזכרות בסעיף 8. בעת הזמנה אישית ו/או דחופה לא תינתן האפשרות לביצוע החזר/זיכוי/החלפה.

*הפריטים באתר הינם מיוצרים לפי הזמנה, ומובהר כי כל טבעת המוזמנת באתר הינה מיוצרת לפי המידה שהלקוח הזמין, ולכן רכישת טבעת הינה כהזמנה אישית ונכללים עליה כל הסעיפים הנוגעים להזמנה אישית. אולם החברה מאפשרת לבטל רכישת טבעת ככל פריט אחר רגיל, כפי המפורט מעלה בסעיף 8.2.2.

9. קניין רוחני 
9.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של DINAR דינר עיצוב תכשיטים - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, עיצובי התכשיטים,דגמי התכשיטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. 
9.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע,התוכנה והפריטים או או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של DINAR בכתב ומראש. שמה של DINAR דינר עיצוב תכשיטים וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של DINAR, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

10. הגבלת שימוש 
10.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. 
10.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק. 
10.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת  "וירוסים" ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. 
10.4 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

 

11. הגבלת אחריות-
11.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות 
שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. 
11.2 בשום מקרה לא תחול על חברת DINAR ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר. 
11.3 החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה. 
11.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

12. הפסקת שימוש ושיפוי
12.1 חברת DINAR שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
12.2 חברת DINAR תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. 
12.3 חברת DINAR תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13. דין ושיפוט 
13.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. 
13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז חיפה, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. 

14. שינוי בתנאים ובהתניות 
14.1 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת DINAR דינר עיצוב תכשיטים.
14.2חברת DINAR שומרת על זכותה לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
14.3 הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה. 

גירסא זו עודכנה בתאריך-11/05/2022

Payment Methods
Contact
bottom of page