top of page

טבעות פרח החיים

העולם הרחב של מציאות חיינו שופע צורות, גוונים, זנים ואינסופיות של קיום. ובתוך כל ה'יש' הנפלא הזה קיים דבר קסום הנקרא פרח החיים

זהו סמל, ידע צרוף ועתיק, יופי ושלמות בתוך צורה 

צורה שמתוך היותה אוניברסאלית הינה חוצת גבולות , עתיקה ומחדשת גם יחד, לא משתייכת לשום מקום, קבוצה או דת ועם זאת היא חלק מכל הקיים
פרח החיים הוא השם שקיבלה הצורה הגיאומטרית הקדושה

bottom of page